Monika Pilarczyk

MAGISTER FIZJOTERAPII

Specjalistka posiadająca wysokie kompetencje w leczeniu wszelkich wad postawy, zwłaszcza skolioz. Ponadto prowadzi terapię twarzowo-czaszkową, skroniowo-żuchwową oraz bólu neuropatycznego w obrębie twarzy i jamy ustnej.

 

Ukończone kursy i warsztatów to m.in.:

– Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz- FITS,

– Anatomia palpacyjna – prowadzący Marcin Fluder,

– Terapia Manualna według koncepcji Maitland (IMTA) stopień I,

– Diagnostyka Obrazowa- dr Piotr Godek,

– Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne. Prowadzony przez dr n. med. Piotra Kwiatkowskiego,

– Konferencje: Forum praktyków skoliozy.

– Akademia Terapii Czaszkowo – Twarzowej CRAFTA Basic,

– Terapii zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego w Centrum Terapii Manualnej dr. n. wf. Andrzeja Rakowskiego,

 – „Pacjent z bólem neuropatycznym w obrębie twarzy i jamy ustnej” w ramach II Zjazdu Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy PTTB w Warszawie.

– Konferencja naukowa – Staw Skroniowo-żuchwowy, a postawa ciała, diagnostyka i terapia.

– Obserwator zabiegów operacyjnych w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń).

– Trójwymiarowa Terapia Manualna Stóp u dzieci,

– Integracja Sensoryczna,

– Kinezjotaping,

– Masaż Shantala,

– Stymulacja rozwoju noworodków i niemowląt,

– Kurs z zakresu BLS/AED i stanów zagrożenia życia prowadzonym przez Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

-„Krok za krokiem” z Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod alternatywnej komunikacji AAC, metoda Peto.

 

Zdybywała doświadczenie m.in. w:

Gabinet Osteopatii i Rehabilitacji Ruchowej w Jazgarzewie,

– Zakład Opiekuńczo Leczniczym Warszawa, ul. Mehoffera, oraz prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, leczenie wad postawy w przedszkolu,

Fizjoterapeuta dziecięcy w ramach projektu wspomagania rozwoju – Poradnia „Edukacja”,

terapia stawów skroniowo-żuchwowych w gabinecie PerioMedica,

Fundacja Vital Plus,

współpraca z gabinetem Fizmed- rehabilitacja dzieci i niemowląt,

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”,

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla dzieci Niepełnosprawnych Dzieci-Dzieciom,

– terapia stawów skroniowo-żuchwowych w gabinecie Ortodent,

– terapia stawów skroniowo-żuchwowych w gabinecie Ortodentis.