Aleksandra Knecht

Idealny słuchacz, o przyjacielskim usposobieniu. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Regularnie superwizuje swoją pracę. Systematycznie podwyższa kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach tematycznych.

Psycholog
Psychoterapeuta

Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologii. Psychoterapeutką Gestalt w trakcie certyfikacji przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT), w Szkole w Warszawie.
Uważa, że każdy może wprowadzić zmiany w swoim życiu, odnaleźć swoją odpowiednią drogę oraz żyć w większej równowadze, radości i spokoju ducha. Z każdej trudnej sytuacji można znaleźć wyjście. Czasem wystarczy wykonać pierwszy krok, przyjść i po prostu porozmawiać…

Zajmuje się terapią osób:

  • przechodzących kryzys w życiu zawodowym, prywatnym (utrata pracy, śmierć bliskiej osoby itp.),
  • doświadczających depresji, niskiego poczucia własnej wartości,
  • odczuwających strach lub uogólniony lęk w różnych sytuacjach,
  • posiadających trudności w relacjach interpersonalnych,
  • doświadczających wysokiego poziomu stresu,
  • szukających sensu życia-swojej nowej drogi,
  • będących DDA,
  • dorosłych LGBTQ+.