Aktywny maluch (1-3 lata)

Pierwsze trzy lata to kluczowy moment w rozwoju dziecka. Z bezbronnego, nieumiejącego przeciwdziałać sile grawitacji i funkcjonującego dzięki odruchom bezwarunkowym noworodka rozwija się mały, chodzący na dwóch nogach i komunikatywny człowiek. W tym okresie rozwijają się krzywizny kręgosłupa, kształtują stopy i powstają pierwsze wady postawy. Musimy bacznie obserwować rozwój motoryczny i fizyczny naszego maluszka. Jeśli występują odchylenia od normy musimy natychmiast je korygować, gdyż w miarę rozwoju będą one ulegały utrwaleniu i a co gorsze pogłębieniu.

Dlatego zapraszamy dziecko wraz z rodzicem do wspólnej zabawy. Podczas, której w przyjazny i zabawny sposób będziemy wykonywać: ćwiczenia ogólnorozwojowe, korekcyjne uzupełnione o elementy Integracji Sensorycznej.

Jak korzyści przynoszą zajęcia?

  • wpływają na kształtowanie prawidłowej siły mięśniowej,
  • poprawiają zakres ruchu w stawach,
  • korygują zaczynające się kształtować wady postawy,
  • zwiększają zwinność i równowagę,
  • poprawiają koordynację ruchową
  • budować świadomość własnego ciała,
  • stymulują zmysły,
  • pomagają kształtować prawidłową reakcję adaptacyjną na nowe nieznane sytuacja.