Kinezyterapia (kinesis – ruch, therapeia – leczenie) to inaczej leczenie ruchem lub rehabilitacja ruchowa. Jej założeniem są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym (gimnastyka lecznicza).

Celem kinezyterapii jest:
– przywrócenie choremu sprawności fizycznej,
– przeciwdziałanie występowania dolegliwości bólowych,
– profilaktyka i ulepszenie wykonywanych przez niego umiejętności ruchowych,
– przywrócenie prawidłowej ruchomość w stawach,
– wzmocnienie siły i wytrzymałości mięśni;
– ulepszenie czynności ośrodkowego układu nerwowego,
– usprawnienie pracy układu oddechowego i sercowo-naczyniowego,
– korekcja wad postawy ciała i nieprawidłowych nawyków ruchowych.

Leczenie ruchem wpływa na:
– mięśnie, kości i stawy – ćwiczenia poprawiają zakres ruchu w stawach, zwiększają siłę i masę mięśniową. Regulują ich prawidłowe napięcie łagodząc dolegliwości bólowe, zwiększają ich elastyczność oraz sprężystość pobudzając włókna tkanki mięśniowej do efektywniejszych skurczów. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń zwiększa także spoistość, objętość i wagę kości (przyczynia się do uwapnienia kości).

– układ nerwowy – ćwiczenia czynne pobudzają układ nerwowy, rozwijają pamięć ruchową oraz szybkość i łatwość reagowania na te bodźce,

– układ oddechowy – dzięki ćwiczeniom możemy nauczyć pacjenta odpowiedniego sposobu oddychania, zwiększyć pojemność płuc.

– układ krążenia – ćwiczenia zwiększają wydolność i sprawność układu krążenia. Poprawia się dopływ krwi tętniczej do narządów wewnętrznych oraz usprawnia się opróżnianie naczyń żylnych i chłonnych. Ćwiczenia wzmagają pracę układu limfatycznego, dzięki czemu zwiększa się naturalna odporność organizmu.

– układ trawienny i moczowo-płciowy – dzięki ćwiczeniom możemy poprawić pracę żołądka, jelit oraz pośrednio wpłynąć na wydolność wątroby oraz nerek. Ćwiczenia a także ruch zapobiegają zaparciom i zaleganiu moczu w drogach moczowych, co z kolei zapobiega infekcjom i tworzeniu się kamieni moczowych.

Ćwiczenia mogą oddziaływać na ciało pacjenta miejscowo to znaczy na dany staw, w którym występuje dolegliwość lub ogólnorozwojowo – poprawiając sprawność fizyczną, zwiększając wydolność całego organizmu.
Osiąga się to stosując różne techniki ćwiczeń:
– ćwiczenia bierne – są wykonywane przez fizjoterapeutę lub za pomocą specjalnych urządzeń,
– ćwiczenia czynne – są wykonywane przez pacjenta pod kierunkiem lub przy pomocy fizjoterapeuty,
-ćwiczenia specjalne – to połączenie ćwiczeń biernych i czynnych, które wymagają specjalnego prowadzenia przez fizjoterapeutę.