Sebastian Gołębiowski

FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT

To bardzo doświadczony fizjoterapeuta zajmujący się rehabilitacją niemowląt, a także dzieci starszych ze wszelkimi trudnościami neurologicznymi. Odznacza się doskonałym podejściem do małych pacjentów oraz jest świetnym szkoleniowcem m.in metod: NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby oraz kursów dotyczących chodu.

Specjalizuje się w pracy z niemowlętami i dziećmi z:

  • problemami neurologicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • zespołami genetycznymi,
  • wadami wrodzonymi,
  • przepukliną oponowo-rdzeniową
  • różnymi zaburzeniami wieku rozwojowego.

Jego ,,konikiem’’ jest chód, jego analiza i dostosowanie sprzętu ortopedycznego u tych najmniejszych i trochę starszych pacjentów.

Swoje umiejętności i wiedzę doskonali dzięki kursom mi.in.:
• NDT- Bobath
• NDT- Bobath Baby
• NDT- Bobath Advanced
• Prechtl’ Method on the Qualitative Assessment of General Movement
• Kinesiology Taping
• Medical Taping Concept In Paediatrics Advanced
• Tkanki miękkie w pediatrii
• Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
• Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym.
• Liczne warsztaty doszkalające na temat pracy z dziećmi przedwcześnie urodzonymi i pacjentami z MPDz.

Praktykę zdobywał podczas pracy w wielu warszawskich placówkach, Bydgoszczy oraz w Nowym Targu.