Fit mama, Fit dziecko
-
Zajęcia dla kobiet (od 6 tygodnia po porodzie naturalnym i od 12 po cesarskim cięciu) wraz z pociechami.