+48 22 881 61 60 biuro@martik-med.pl

Regulamin

Ogólne informacje:

 1. Wizyty trwają 45 min. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka lub innych przeciwwskazań medycznych.
 2. W przypadku spóźnienia się na terapię, terapeuta nie ma obowiązku przedłużania wizyty, nie ma też możliwości zwrotu pieniędzy za utracony czas.

Płatności:

 1. Płatność za wizytę odbywa się w dniu spotkania gotówkową, za pomocą terminala płatniczego lub przelewem na podstawie wystawionej faktury.
 2. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji recepcji lub terapeucie. Po wystawieniu paragonu, nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę lub fundację. Na fakturze figuruje faktyczna nazwa wykonanej usługi medycznej oraz cena jej sprzedaży.

Nieobecności

 1. Za wizytę odwołaną później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę pobierana jest od pacjenta opłata rezerwacyjna w wysokości 50% ceny usługi. W przydatku wizyt poniedziałkowych swoją nieobecność należy zgłosić do poprzedzającej soboty, do godziny 15.00. W przydatku świąt i dni wolnych od pracy -w ostatni dzień pracy kliniki, do godziny 17.00.
 2. W przypadku nieobecności na nieodwołanej wizycie, wizytę uznaje się za odbytą i należy za nią uiścić opłatę (koszt 100% wizyty).
 3. Opłatę rezerwacyjną oraz opłatę za nieobecność na nieodwołanej wizycie należy dokonać w recepcji kliniki lub bezpośrednio przelewem na nr konta bankowego: 70 1050 1012 1000 0091 2855 5563.
 4. Odwołać wizytę można wyłącznie przez bezpośrednią, bądź telefoniczną rozmowę z recepcją numer telefonu: +48 22 881 61 60 lub +48 506 499 257.
 5. W przypadku nieodwołania oraz nieprzybycia na wizytę i w przypadku braku kontaktu telefonicznego, kolejne umówione wizyty zostają odwołane.
 6. W przypadku odwołania 3 krotnego w dniu poprzedzającym wizytę, kolejna rezerwacja terminu będzie wymagała przedpłaty.

Bezpieczeńśtwo

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice /opiekunowie.
 2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są odebrać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć. W przypadku nieodebrania dziecka na czas, za opiekę nad dzieckiem pobierana jest opłata w wysokości pełnych zajęć.
 4. Terapeuci i recepcja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców / opiekunów po zakończeniu zajęć.
 5. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody, a w przypadku dzieci – ich rodzice lub opiekunowie.

Pakiet wizyt

 1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
 2. Korzystanie z karnetu gwarantuje niższe ceny oraz daje gwarancję, że cena wizyt nie ulegnie zmianie.
 3. Pakiet dla dzieci obejmuje 10 wizyt. Pakiet dla osób dorosłych 6 wizyt.
 4. Karnet jest ważny przez 12 tygodni od daty zakupu. Data rozpoczęcia i wygaśnięcia pakietu podana jest na karnecie.
 5. Użytkownik pakietu ma zagwarantowane wcześniej ustalone terminy wszystkich wizyt. Osoby nieposiadające pakietu mogą zarezerwować wyłącznie 2 terminy w przód.
 6. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą, w celu weryfikacji odbytych wizyt.
 7. W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem wolnego terminu.
 8. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w przeddzień zajęć po godz. 17 lub w dniu zajęć, opłata za spotkanie przepada i nie podlega zwrotowi.
 9. Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności specjalisty, odbędą się w innym, wspólnie ustalonym terminie.
 10. W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się kontynuowanie terapii u innego specjalisty o takich samych lub wyższych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.
 11. Karnet nie podlega wymianie, sprzedaży, ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie innym osobom, niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśnięcie.
 12. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt.

Parking

 1. Parking na czas korzystania z wizyty dla naszych pacjentów jest bezpłatny.
 2. Dla osób, które aktualnie nie korzystają z wizyty w Klinice Martik parking jest płatny – 20zł każda rozpoczęta godzina.
 3. Płatności należy dokonać przed zaparkowaniem w recepcji Kliniki. Jeśli recepcja jest zamknięta nie ma możliwości korzystania z usług naszego parkingu (kara 500zł).
 4. W przypadku braku paragonu za szybą, od strony kierowcy potwierdzającego dokonanie płatności za parking, właściciel samochodu zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 500zł.